Foto boek Driezumermar-vogels

Terug naar overzicht

foto`s van Harry de Boer zijn uit de hand gefotografeerd, tijdens zijn ringonderzoek van 1998 t/m 2005 bij de Driezumer mar.

kijk voor zijn onderzoek op de site DRIESUMERMEER Verslag (CES) ringonderzoek 2005 Harry de Boer (VRS Menork)

(01).jpg (02).jpg (03).jpg

Kneu"Carduelis_cannabina" broedt elk jaar in groepen in het Dr.mar (zomergast begin april tot eind aug.)

(05).jpg4 (06).jpg5 (07).jpg6

Dr.mar is een erg geschikt broedgebied voor de rietgors (zomergast van half maart tot half okt.en doortrekker (sep/okt uit Scandinavie)
4-5 rietgors mannetje foto 6: rietgors vrouwtje

(09).jpg (10).jpg (11).jpg

Fitis-Phylloscopus_trochilus- 1 van de meest voorkomende broedvogels in het Dr.mar (zomergast van half april tot eind aug.)

(14)13 (13)14

13-14 kleine karekiet - meest voorkomende broedvogel in het Dr.mar (zomergast van half mei tot half sept.)

(15)15 (16)16

15-16 - rietzanger, de Dr.mar is verhoudingsgewijs 1 van de beste broedgebieden van Nederland (zomergast van eind april tot eind aug.)

(17)17 (18)18

17=baardman- typische rietvogel die gehele jaar in Ned. verblijft, maar in het Dr.mar van half okt. tot begin maart aanwezig is.
18=blauwborst- prachtig moerasvogeltje waarvan jaarlijks 3 tot 6 paartjes in het Dr.mar broeden (zomergast van eind maart tot eind sept.) foto: mannetje

(19)19 (20)20

19=braamsluiper - zomergast in het Dr.mar van eind april tot eind aug.
20=spotvogel- toenemend aantal broeparen (4 tot 8) in het Dr.mar. Zomergast van half mei tot half aug.

(21)21 (22)22

21=porseleinhoen- zeldzame broedvogel in Ned. In het Dr.mar jaarlijks 1 tot 2 broedparen

22=barmsijs