Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

6 minuten zone Driezum

Deelnemers krijgen persoonlijk bericht (via mail of sms) wanneer en waar zij moeten oefenen. klik hier voor vrijwilligerslijst april 2015 (49)

AED-kaart-2016.png

AED-feb2012-150.jpg Op dit moment volgen 50 vrijwilligers in onze dorpen de AED cursus, of hebben een EHBO of BHV diploma. Zij kunnen met een AED omgaan en weten hoe zij moeten handelen als iemand een hartinfarct (ventrikelfibrilleren) krijgt. Nu staat deze lijst met vrijwilligers nog in de dorpskrant maar het is de bedoeling dat deze mensen straks een sms van de alarmcentrale krijgen zodra er een melding van een hartinfarct is.
aed_09c1.jpgEen aantal krijgt opdracht om een AED naar het adres te brengen en een aantal krijgt opdracht om met reanimeren te beginnen. De aan rijtijd van een ambulance vanuit Dokkum is meer dan 5 minuten en de eerste 6 minuten zijn levensreddend als er direct met reanimeren begonnen kan worden door burgerhulpverleners tot de komst van de professionele hulpverleners.
Dit systeem werkt al in bepaalde regio`s in Nederland, en ook de ambulancedienst Dokkum gaat in de toekomst een systeem kiezen, Mensen die BHV of EHBO met AED hebben, kunnen ook op de lijst komen zij moeten wel elk jaar minimaal 1x oefenen dit kan bij het bedrijf waar zij werken.

Op deze grafiek kunt u zien waarom het zo belangrijk is dat er binnen 6 minuten wordt begonnen met reanimatie en er een AED ter plaatse moet zijn.

grafiek 6 min png

Waaraan moet een vrijwilliger voldoen.

Een ieder die fysiek en geestelijk sterk genoeg is om iemand met een hartinfarct te helpen, en mensen met BHV en EHBO die hier aan mee willen doen kunnen zich opgeven bij de Dorpsbelangen.

Driezum
Welmoed de Boer
0511 425 426
Wâlterswâld
Gjetsje Wijnstra- Eisma
0511 423 366

Een beginners cursus duurt wat langer dan de vervolg cursus u moet rekenen op ± 3½ uur en op de site van de Nederlandse hartstichting kunt u veel informatie vinden over de 6 minuten zone.

informatie 6 minuten zone

aeddriewa480x80

Adressen AED locatie

naamadrestelefoonplaats
Damstra instal.techniek BVKolkensloane 40511-424 500Driezum
Sportterrein "Treffers Heegh"Foarwei 17ª 0511-424 222Driezum
Dorpshuis de Nije WarfFoarwei 31ª0511-421 987Wâlterswâld
Bouwbedrijf v/d MeulenAchterwei 32ª0511-424 747 Wâlterswâld
De LichtbronTsjerkeloane 120511-421 221 Wâlterswâld

balk-feb-16.png

Oude nieuwsberichten over de AED in Driezum