Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Vereniging voor dorpsbelangen Driezum

Logo-Db-Driezum-120w.png; De vereniging voor dorpsbelangen behartigt “onpartijdig” de belangen van de inwoners van het dorp. Eén van de doelstellingen is om een zo prettig mogelijk woon / leefklimaat te krijgen en te houden ongeacht de levens visie.
Er is geregeld overleg met B & W van de gemeente Dantumadiel en andersom is het dorpsbelang een aanspreekpunt voor de gemeente.

Het bestuur vergadert ongeveer één keer per maand en gaat daarnaast naar verschillende vergaderingen en overlegbijeenkomsten, ook organiseren wij de jaarlijkse 4 mei herdenking.

3D-10-M (154).jpg Het beleidsplan welke is opgesteld voor de periode 2001 - 2011 genaamd:"Driezumer takomst woartele yn it ferline" is helemaal afgerond, en al de haalbare doelstellingen die in dit rapport staan zijn gerealiseerd o.a. het “beeld Hoeder fan 'e Frede” op ons dorpsplein is van uit deze pot gefinancierd, deze subsidie van €45.000 "De Ton" hebben wij optimaal gebruikt. Inmiddels is het hele plein afgerond, en op 30 juni 2010 was de opening, meer...

AED-driewa-6min120.png Ook heeft Driezum sinds nov-2009 een "6 minuten zone". Dit houdt in, dat er in 6 minuten een AED en een vrijwilliger die kan reanimeren op de plek kan zijn waar iemand een hartinfarct (ventrikelfibrilleren) heeft gekregen, om met de reanimatie te kunnen beginnen, misschien kunnen wij hier mensenlevens mee redden.

aed_09c1.jpg De vrijwilligers die hier voor nodig zijn krijgen een jaarlijkse training met dit apparaat, en bezitten voor een deel over EHBO of BHV diploma. Om deze trainingen van ± 50 vrijwilligers en andere kosten te kunnen financieren waren wij genoodzaakt om de contributie met € 2.= te verhogen, naar € 7.= op de leden vergadering van 2009 is iedereen hier akkoord mee gegaan.

Rond maart/april is er elk jaar een ledenvergadering waar alle leden welkom zijn en kwesties besproken kunnen worden. Natuurlijk is het bestuur ook buiten deze vergadering aanspreekbaar voor algemene problemen die het dorp betreffen.
Wanneer u nog geen lid bent kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar: dorpsbelangen@driezum.info

Of u kunt contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden:

Feije Heidstra (voorz.)tel: 0511 702 076f.heidstra@knid.nl
Thea van den Berg (secr.)tel: 0511 423 427theavandenberg-e@knid.nl
Brenda Boersma (penn.)tel: 0615 179 196sierdenbrenda@knid.nl
Binny Damstratel: 0653 389 490bdamstra@knid.nl
Hans v/d Zwaagtel: 0511 420 751hansenkarin@knid.nl
Ulke van der Bijtel: 0511 444 582ulkevanderbij@hotmail.com
Han Sietze Rozematel: 0620 496 684hsrozema@knid.nl

Heeft u aanvullende informatie neem dan contact op met één van bovenstaande bestuursleden, of stuur een mail naar dorpsbelangen.