(100) (101) (102) (103)

terug naar overzicht

foto`s herdenking 4 mei 2005

deelnemers

Gastspreker
Drs. Rein Ferwerda van Morra, lid van de Provinciale Staten van Fryslân,
Gedicht
mevr Eibie v.d Meulen Driezum
Kransleggers
Hille Dantuma en Hans v/d Meulen Driezum
muziek
Chr. muziekvereniging Excelsior taptoe Oene v/d Meulen
Namen kinderen van de eerste herdenking met dodenappél 4 mei 2005
Doede Wiersma, Joke Posthuma, Joana Ter Haar, Minke Visser
Mariska Hiemstra, Jelske Nynke Hoekstra, Yvonne Krol en Christina Visser.

(groep)

(104) (106) (105) (107)

(108) (109) (110) (111)

(112) (113) (114) (115)

(116) (117) (118) (119)

(123) (120) (121) (122)

terug naar overzicht