(04).jpg (06).jpg (07).jpg (08).jpg (49) (50)

Herdenking 4 mei 2008 Solidariteit de ruggengraat van vrijheid

terug naar overzicht

deelnemers
Gastspreker
ds A Wisman Wâlterswâld
Gedicht
Ykje Sijtsema
Kransleggers
Bauke Andre v/d Wal Driezum en Saakje Liesbeth v/d Valk Wâlterswâld
muziek
Chr. muziekvereniging Excelsior taptoe Oene v/d Meulen
van de Wynroas
Hendrik de Wit, Jeliena Wijma, Jenny Kooistra,
van de OBS Driezum
Sjoukje boltjes, Lisanne te Braak, Jitske v/d Kooi
van de CNS Wâlterswâld
Mirte Dijksterhuis, Femke van Dellen, Sibrina v/d Meulen,

3a-08(groepsfoto-.jpg)

(09).jpg (10).jpg (11).jpg (12).jpg

(13) (14) (15) (16)

(17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24)

(25) (26) (27) (28)

(29) (30) (31) (32)

(33) (34) (35) (36)

(37) (38) (39) (40)

(41) (42) (43) (44)

(45) (30) (42) (39) (46)

terug naar overzicht