Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Scholen en Kerken

Openbaar onderwijs Driezum

De IBS Driezum is opgeheven, openbaar onderwijs wordt nu vanuit de Dr. J. Botkeskoale Damwâld gegeven.
Ds. Germsweg 3
9104 DM Damwoude
T 0511 - 42 17 50

website: www.ibsdriezum.nl

www.drjbotkeskoalle.nl

balk-feb-16.png.png

CBS de Wynroas

c.b.s. De Wynroas Wâltarswâld Foarwei 23 9113 PA Wâlterswâld Tel: 0511-421013

Deze Christelijke Basisschool met ±160 leerlingen is een school voor de dorpen Driezum en Wâlterswâld. De 8 groepen hebben een eigen lokaal en zijn dus bijna altijd alleen met hun eigen klas bezig. Gymnastiekonderwijs wordt gegeven in de Nije Warf, terwijl de kleuters dit in de gymzaal van de school krijgen.

website: www.dewynroas.pcbodantumadeel.nl

balk-feb-16.png

Christelijk Nationale School

CNS Wâlterswâld Foarwei 39 9113 PB Wâlterswâld Tel: 0511-421654

Deze school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Driezum, Wâlterswâld en Damwâld. De school is een christelijke school, die behoort tot de reformatorische denominatie of richting. Het bestuur is aangesloten bij de landelijke vereniging van besturen van reformatorische scholen, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)

website: www.cnsww.nl

balk-feb-16.png

Peuterspeelzaal ’t Boartershoekje

Nije Warf Deze peuterspeelzaal is gevestigd in dorpshuis de Nye Warf. Uw kind kan daar 2 ochtenden per week onder deskundige leiding naar hartelust spelen, knutselen, naar verhalen luisteren e.d.

tel. 0511 465 800 of 0511 422 239

website: www.kearn.nl/joomla/peuters/peuterspeelzalen

balk-feb-16.png

Hervormde Gemeente Driezum

Hervormde Gemeente Driezum Dienst om 9.15 en 14.00 uur.
Van Sytzamaweg 8 Driezum

predikant: Vacant
Van Sytzamawei 31 Driezum

balk-feb-16.png

Gereformeerde kerk Driezum ca

Logo Gereformeerde kerk Driesum c.a. Dienst om 9.30 en 14.00 uur.
Foarwei 29 Wâlterswâld

predikant: vacant
Foarwei 29ª Wâlterswâld 0511 - 424 198

balk-feb-16.png

Ned. Herv. Kerk (PKN)

kerkachterweiWW1.png Dienst om 9.15 en om 14.00 uur
Achterwei 34 Wâlterswâld

predikant: ds. K.H. Bogerd
0636 275 893

balk-feb-16.png

Geref.Kerk (vrijgemaakt)

Geref.Kerk vrijgemaakt Dienst om 9.15 uur en om 13.45 uur.
Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld

predikant:ds. J. Jongsma

balk-feb-16.png.png

Hersteld Hervormde Kerk

Hersteld Hervormde Kerk Dienst om 11.15 en 15.45 uur
Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld

predikant:Ds. IJ.R.Bijl
Foarwei 37 9113PB Wâlterswâld

balk-feb-16.png