Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Verenigingen in Driezum

Biljartclub "Onvoorspelbaar" en Klaverjassen in café Us Thús

cafe us thus De leden van deze biljartclub stoten elke woensdagavond een balletje in café Us Thús er wordt gespeeld met handicap, wat inhoud dat een mindere speler van de beste kan winnen omdat deze meer caramboles moet maken, ook vrouwen zijn van harte welkom.

kaarten Elke donderdagavond om 19.30 uur maat klaverjassen dus je moet met 2 personen (m/v) komen (gemiddeld komen er ±40 deelnemers(m/v). Iedere zaterdagmiddag om 14.00 uur klaverjassen ook om vlees prijzen

Gezelligheid staat voorop in Café Us Thús en is heel belangrijk.

Wilt u meer weten, kom gewoon een keer langs in café Us Thús of bel:

contactpersoon
Sjoerd Wiersma
0511 421902
email: Sjoerd Wiersma

balk-feb-16.png

Stichting Paardensport Driesum-Wouterswoude

www.paardendagen.nl Deze stichting organiseert jaarlijks, op de laaste vrijdag en zaterdag van juli, de Paardendagen.
Deze Paardendagen, zijn inmiddels uitgegroeid tot het grootste en meest gezellige paardenevenement van Fryslân. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers en geniet volop belangstelling vanuit heel Nederland..

Met op de vrijdag het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon. De marathon bestaat uit een vaardigheidsproef en een marathontraject van 16 km. door onze dorpen, met onderweg prachtig gebouwde hindernissen. Deze hindernissen moeten zo snel mogelijk en correct worden genomen.

pd09-bd2-144w2.jpg pd09-bd1-144w.jpg pd09-ot1-144w.jpg

Op de zaterdag wordt traditioneel de Boerendag georganiseerd. Uniek is de jaarlijkse Rundveekeuring van Noord-Friesland (met het beste vee ter wereld) en de Provinciale geitenkeuring van Friesland.
Bovendien is er een antieke trekkershow, een braderie/vlooienmarkt met oude ambachten en hobbymarkt. Voor de jeugd een mini-kermis, springkussen, ballenbad, glijbaan en ponyrijden... enz.enz. Kortom een dag vol vertier voor jong en oud!

PD2008-01.jpg eiffeltoren.jpg thunderguys

Vanaf 15.00 uur is er op het hoofdterrein een doorlopend programma met vele spectaculaire shownummers. meer...

troje200.jpg para

website
www.paardendagen.nl

balk-feb-16.png

Voetbal Vereniging VIOD

viodveld1.png Wie wil voetballen kan vanaf 5 jaar bij VIOD terecht. VIOD is een bloeiende vereniging die is onderverdeeld in een jeugd-, dames/meisjes- en een senioren (heren) afdeling. VIOD is een actieve vereniging, want naast het voetballen organiseren diverse commissies activiteiten voor jong tot oud. Van playbackshows tot wadlopen en van paintball tot spellenmiddagen. ’s Winters biedt VIOD de jeugd de mogelijkheid om in de zaal te voetballen, maar ook te trainen. De kantine ‘Treffershonk’ is een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Heb je interesse dan kun je je opgeven bij:

Sportterrein
"Treffers Heech"
Foarwei 17ª Driezum
Tel. kantine
0511 - 424 222
Email
info@viod-driezum.nl
Webpagina
vioddriezum.nl

Sportterrein "Treffers Heech" is een AED locatie

aed-viod-nov-2012.png

balk-feb-16.png

Kennedymars Fryslân

Kennedymars-fryslan De Stichting Kennedymars Fryslân is opgericht op 1 januari 2008. Tijdens de eerste editie viel de Kennedymars onder het bestuur van Stichting Dorpshuis Driesum - Wouterswoude. Omdat dit problemen met zich meebracht bij het verwerven van subsidie’s en sponsoren is besloten tot het oprichten van een zelfstandige stichting.

km2013-108-korps-kinderenfinisch.jpg Stichting Kennedymars Fryslân heeft tot doel de wandelsport voor zowel jongeren, ouderen, valide en minder valide mensen te promoten. Deze Kennedymars zal ondersteund worden met culturele activiteiten zoals dans-, zang- en muziekgroepen.
Als blikvangers zullen de Kennedymars en de Kennedy Juniormars fungeren. Ook willen wij u kennis laten maken met het coulisselandschap en het terpengebied in Noordoost-Friesland.

Secretaris
Thea van den Berg
email
theavandenberg-e@knid.nl
webpagina
www.kennedymarsfryslan.nl/

balk-feb-16.png

Feestvereniging Ut 'e Sleur

Feestvereniging "UT 'E SLEUR" Om de twee jaar organiseert de feestvereniging het dorpsfeest. Straten worden versierd, een optocht van versierde wagens, fietsen en ander rijdend materieel rijdt door Driezum en Wâlterswâld.

df2013-030-mooistewagen-small.jpg DF-2011(160m).jpg

Er worden spelletjes voor de jeugd gehouden en er is live-muziek in de feesttent. Verder organiseert het bestuur nog diverse activiteiten, zoals op koninginnedag, de spoketocht, kinderdisco, en ringrijden.
Om dit alles te organiseren zijn wij op zoek naar bestuursleden, lijkt het jouw leuk om hieraan mee te doen geef je op email: ut_e_sleur@hotmail.com

DF20091a-41 nr14g DF20091a-26 nr30g

Als er geen dorpsffeest is wordt er Ringrijden georganiseerd.
Thema optocht versierde wagens 2019 Speel je spel

Klik hier voor foto`s

Lid worden:

balk-mrt-19.png

Kaatsvereniging "Lyts Begjin"

kaatsenlogo3.png Driezum kent sinds 1945 een kaatsvereniging geheten: "Lyts Begjin" oftewel Klein Begin. We kennen momenteel zo'n 150 leden. De kaatsvereniging organiseert per kaatsseizoen zo'n 12 partijen.

Het seizoen begint met de Koninginnedagpartij op 30 april en eindigt met de traditionele Koningspartij geheten
De Sape Meijer Partij. Deze partij wordt meestal halverwege augustus gehouden wat tevens het einde van het kaatsseizoen betekent.

sapemeijer2008.jpg De Sape Meijer is "de partij" van het seizoen waarbij de winnaars van de vrouwen en de mannen in een echte koets door Driezum en Wâlterswâld gereden worden. 's Avonds wordt tijdens de prijsuitreiking in het plaatselijke café de Koning en Koningin van deze partij bekend gemaakt, wat voor velen een hele eer is.

kaatsbondlogo2.png Zoals gezegd begint het seizoen op Koninginnedag, waarna gedurende het seizoen zowel partijen als een competitie gespeeld worden. De competitie voor de mannen wordt op de maandagavond gehouden terwijl de dames op dinsdagavond hun competitiewedstrijden kaatsen.

jeugdkaatsen-1.jpg Naast het seniorenkaatsen is er voor de jeugd eveneens een competitie en worden er enkele partijen georganiseerd. Voor de jeugd is er momenteel een jeugdtrainer beschikbaar die de jeugd vanaf zo'n 8 jaar training geeft. Om het geld hoeft u het niet te laten, want de contributies zijn erg laag. Eventuele belangstellenden kunnen voor meer informatie kijken op www.kflytsbegjindriezum.nl/jeugd.

opgeven bij

jeugd
Tsjikke Bijlstra tel: 0511 - 423 427
senioren
Jacob Boersma tel: 0511 - 420 363
webpagina
www.kflytsbegjindriezum.nl

bijgewerkt augustus 2014

Badmintonclub 't Plumke

itplumke2.png

Op 27 september 1993 werd de eerste leden vergadering gehouden en werd de naam van de vereniging bekend gemaakt.
Deze naam werd zoals jullie weten 'T PLÛMKE.

plumke147w.png Het bestuur sprak destijds de hoop uit dat het een sportieve en bloeiende vereniging mag worden, wij kunnen nu vele jaren later de oprichters van onze vereniging gerust stellen, het is echt een zeer sportieve en bloeiende vereniging geworden. Waar vele leden zowel jong als oud zich prima vermaken met deze tak van sport.

Deze badmintonvereniging heeft de laatste jaren een stevige groei doorgemaakt. Het is een sport waarin je al je agressie kwijt kunt, maar je kunt hem ook ontspannen beoefenen.

Op de vrijdagavond wordt er fanatiek gespeeld, gezelligheid is erg belangrijk, er wordt regelmatig een clubtoernooi gehouden, meer...

Speeltijden elke vrijdag

jeugd van 10-14 jaar
van 18.45 tot 19.45.
jeugd vanaf 15 jaar
van 19.30 tot 20.30.
senioren
van 20.30 uur tot 22.00.

Bestuur

email
info@itplumke.nl
webpagina
www.itplumke.nl/

balk-feb-16.png

Chr. muziekvereniging Excelsior

excelsior210x68.png Deze brassband is begonnen als een fanfareorkest, maar enkele jaren geleden is besloten om er een brassband van te maken. Wij verlenen onze medewerking bij verschillende evenementen in de dorpen Driezum en Wâlterswâld. Te denken valt aan het dorpsfeest, de Kennedy mars, Boerendag, 4 mei herdenking, enz.

excelsior DF2009 Ook geven we enkele malen per jaar een concert in één van de dorpen. U heef vast wel gehoord van POP MEETS BRASS 1 en 2 en BRASS MEETS GOSPEL! Elk jaar met kerst geven we ook een concert in de Nije Warf. En dan zijn er nog de jaarlijkse wedstrijd concoursen.

excelsior HD2008 Wij hebben ook jeugdleden. Deze jeugd wordt opgeleid door de muziekschool de Wâldsang. Na de nodige lessen en ervaring worden ze doorgeschoven naar het korps. De repetitieavond is dinsdagavond vanaf half 8 tot ongeveer half 10. We repeteren in dorpshuis de Nye Warf.

Heeft u belangstelling, kom dan gerust een keer langs of vraag nadere inlichtingen bij:

balk-feb-16.png

nijewarflogo-210x68 De Nije Warf is het dorpshuis van Driezum, Wâlterswâld en Dantumawâld. Het is een multifunctioneel gebouw waar scholen, verenigingen, organisaties, groepen en andere gezelschappen hun activiteiten kunnen organiseren.
De Nije Warf beschikt over een grote zaal, een ruime serre, een souterrain en bestuurskamer voor vergaderingen, een gezellige bar met terras, een moderne keuken en een ruime sporthal. De Nije Warf heeft een ruim parkeerterrein en locatie van een AED.

De doelstelling

aed-nijewarf.jpg Het dorpshuis is een sociaal-culturele instelling. De Nije Warf is in 1992 ondergebracht in een stichting. Het heeft als doelstelling het bevorderen van het totale verenigingsleven en het behartigen van de sociale en culturele belangen in de dorpen. Kortom wij willen graag het kloppende hart van het dorpsleven zijn en blijven.

Op de site van de Nije Warf kunt u alle activiteiten en informatie vinden.

contact

balk-feb-16.png

De Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond C.P.B.

Nije Warf De grondslag van de C.P.B. is Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting. Doelstelling is werkzaam zijn in het belang van de leden op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving. Vergaderingen zijn 1 keer per maand op de donderdagavond in de Nije Warf. In deze vergaderingen komt de doelstelling van de Bond zoveel mogelijk aan de orde. Contributie is € 18.00 per seizoen. Een gezellige dagtocht besluit het seizoen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, en kunnen zich aanmelden bij de secretaresse.

Ouderensoos Blier Fertier

Nije Warf Bijeenkomst voor ouderen in de Nije Warf van begin sept. tot half april
info:S.v/d Zwaag-Koonstra tel: 0511 - 421 982

balk-feb-16.png

Chr. Zangvereniging Jubilate Deo

jubilatoDeo478.png

Ons koor treedt voornamelijk op tijdens speciale kerkdiensten. Ook treden we op tijdens het jaarlijkse Kerstconcert in de Nije Warf. Vaak doen we dit samen met muziekvereniging Excelsior. Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken, dus bent u goed bij stem en wilt u dit laten horen? Kom dan eens op maandagavond naar de Nije Warf op onze repetitieavond. Voor nadere inlichtingen:

balk-feb-16.png

Vrienden van de Hartstichting

frendhartstichting.png Meer informatie op de site van vrienden van de hartstichting, zie:
www.hartstichting.nl/vrienden/

balk-feb-16.png

Vogelwacht Driezum-Wâlterswâld e.o.

Deze vogelwacht is opgericht op 20 maart 1946. De initiatiefnemers van toen waren: Ype vd Laan, Hendrik vd Laan, Martinus Postma, Rindert Raap e.a. De doelstelling was: De bescherming en instandhouding van de flora en de fauna. In de eerste notulen kwamen voor: Jan Feies Jilderda (Voorz.), Marinus Postma (Secr.), Evert de Jong (Penn.) en Sikke E Visser (2e voorz.)

vogelwacht2af.JPG

De vereniging is in 1947 aangesloten bij de Bond van Friese Vogelwachten.De activiteiten van nu bestaan uit: De nazorg door 60 leden van 900 ha voornamelijk grasland. Deze 900 ha is onderverdeeld in 12 rayons waar zowel de markering als de telling wordt gedaan. vogelwacht1.jpg

Voor een aantal boeren worden de z.g. Vogelbescherminggebieden in kaart gebracht. In het bos van Rinsma State zijn 40 genummerde nestkastjes geplaatst en gecontroleerd.

Kerkuilen komen op een aantal plaatsen voor o.a. bij Eelke de Wit aan de v. Sytzamawei, de boerderij van vd Zaag aan de Trekwei, Marinus Reitsma in Keatlingwier, de fam. Sinia aan de Foarwei, Durk & Anna aan de Reinousreed en Sjoerd Visser aan de Tj. Foekesloane.

Al deze gegevens gaan naar de BFVW. Op 1 april 2000 is bij de fam. B J de Jong aan de Doniawei een ooievaarsnest gemaakt en geplaatst. In een strenge vorstperiode worden de vogels bijgevoerd.Ook de schooljeugd wordt nauw betrokken bij de verschillende activiteiten.

Info bij voorzitter:

balk-feb-16.png

Feestvereniging "UT 'E SLEUR" 3d-9juni2010-(247).jpg

Speeltuin "Us Fertier" Driezum

De speeltuinkommissie "Us Fertier"zorgt ervoor dat de speeltuin netjes op orde blijft, bij de ingang staat een bord met de regels die gelden in de speeltuin.

3d-9juni2010- (194).jpg 3d-9juni2010- (205).jpg

De speeltuin bestond in juni 2015 20 jaar. meer...

Vrijwilligers

Vrijwilligers die mee willen helpen om de speeltuin netjes te houden, kunnen zich opgeven bij Jeltsje Reitsma

jeltsjereitsma@hotmail.com

balk-feb-16.png

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Driezum

Uitvdriezum.jpg Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Driezum is opgericht in 1908.
Dit is een zelfstandige uitvaartvereniging, die is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt samen met het landelijke samenwerkingsverband van uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk "Nardus".

Deze vereniging verzorgt voor een relatief klein bedrag aan contributie per jaar de uitvaart bij overlijden.

contact

balk-feb-16.png

Vereniging voor Dorpsbelangen Driezum

Logo-Db-Driezum-120w.png; De vereniging voor dorpsbelangen behartigt "onpartijdig" de belangen van de inwoners van het dorp. Eén van de doelstellingen is om een zo prettig mogelijk woon - leefklimaat te krijgen en te houden ongeacht de levens visie.
Er is geregeld overleg met B & W van de gemeente Dantumadiel en andersom is het dorpsbelang een aanspreekpunt voor de gemeente.

Het bestuur vergadert ongeveer één keer per maand en gaat daarnaast naar verschillende vergaderingen en overlegbijeenkomsten, ook organiseren wij de jaarlijkse 4 mei herdenking.

beeld-mk Het beleidsplan welke is opgesteld voor de periode 2001 - 2011 genaamd: "Driezumer takomst woartele yn it ferline" is helemaal af. Al de haalbare doelstellingen die in dit rapport staan zijn gerealiseerd o.a. het "beeld Hoeder fan e Frede" op ons dorpsplein is van uit deze pot gefinancierd, deze subsidie van €45.000 hebben wij optimaal gebruikt. Inmiddels is het hele plein afgerond, en op 30 juni 2010 was de opening meer....

Wij beginnen in de zomer van 2014 weer met een nieuw beleidsplan op te stellen.

openingplein2010 Ook is Driezum een "6 minuten zone"
Dit houdt in, dat er in 6 minuten een AED en een vrijwilliger die kan reanimeren op de plek kan zijn waar iemand een hartstilstand heeft gekregen, om met de reanimatie te kunnen beginnen, misschien kunnen wij hier in de toekomst mensen levens mee redden.

AED-driewa-6min120.png De vrijwilligers die hier voor nodig zijn krijgen een jaarlijkse training met dit apparaat, om deze trainingen van ± 50 vrijwilligers en andere kosten te kunnen financieren waren wij genoodzaakt om de contributie met € 2.= te verhogen, naar € 7.= op de leden vergadering van 2009 is iedereen hier akkoord mee gegaan.

Logo-Db-Driezum-70w.png;Rond maart/april is er elk jaar een ledenvergadering waar alle leden welkom zijn en kwesties besproken kunnen worden.
Natuurlijk is het bestuur ook buiten deze vergadering aanspreekbaar voor algemene problemen die het dorp betreffen.

Wanneer u nog geen lid bent kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar:
dorpsbelangen@driezum.info
Heeft u aanvullende informatie voor op de site mail naar:
webmaster@driezum.info

Of u kunt contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden:

Feye Heidstratel. 0511 702 076 - voorzitter- f.heidstra@knid.nl
Thea v/d Bergtel. 0511 423 427- secretaris- theavandenberg-e@knid.nl
Brenda Boersmatel. 0615 179 196- penningm.- sierdenbrenda@knid.nl
Binny Damstratel. 0653 389 490- algem.lid- bdamstra@knid.nl
Ulke van der Bijtel. 0511 444 582 - algem.lid- ulkevanderbij@hotmail.com
Han Sietze Rozematel. 0620 496 684- algem.lid- hsrozema@knid.nl
Hans v/d Zwaagtel. 0511 420 751- algem.lid- hansenkarin@knid.nl

Correspondentie adres: Tsjerkestrjitte 19 9114 RK Driezum

balk-feb-16.png