Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Wapen en Vlag

Beschrijving van het wapen:

Wapen van Driesum

In groen vier wortels van natuurlijke kleur, geplaatst volgens een kruis met de punten naar elkaar toe; in het eerste kwartier vergezeld van een zilveren roos, gepunt en geknopt van goud; en schildzoom doorsneden van zwart en goud.

Betekenis van het wapen:

Zoals ook bij de wapens van de buurdorpen van Driezum het geval is, kan ook in het wapen van Driezum de bodemtoestand afgelezen worden. De zwart-gouden schildzoom duidt de overgang tussen zand en klei aan, terwijl het groene veld aangeeft dat het dorp in een groene omgeving van weilanden en elzensingels ligt. In dit groen veld zij vier wortels (in natuurlijk - oranje- kleur) geplaatst als verwijzing naar de verbouw en het venten hiervan. Voor het getal vier is gekozen als symbool voor de vier invalswegen van het dorp. In het eerste kwartier is een roos uit het wapen van de familie Van Sytzama geplaatst als herrinnering aan de belangrijke functie van deze familie voor de omgeving.

Beschrijving van de vlag:

Vlag van Driesum

Twee horizontale banen zwart-geel met langs de hijs een verticale groen baan met een lengte, gelijk aan de halve vlaghoogte; over alles heen een oranje kruis, waarvan de armen naar de broek-, boven- en onderzijde een gelijke lengte hebben en de arm naar de vluchtzijde van onbepaalde lengte is; het kruis bestaat uit vier elkaar op het snijpunt de armen rakende punten; iedere punt heeft op de vlagzijden en basis ter lengte van 1/5 vlaghoogte; op het groen in de broektop een witte roos met gele knop en punten.

Betekenis van de vlag:

In de vlag komen alle elementen en kleuren van het wapen weer terug, zij het aangepast aan de specifieke regels welke voor een vlag gelden. De wortels zijn hier vervangen door oranje punten welke weer in een kruisvorm zijn geplaatst. Ook de roos heeft in de broektop een plaats gekregen.

Commentaar van de "Fryske rie foar Heraldiek":

Al met al zijn wapen en vlag, zeker voor Friesland, een unieke combinatie, zeker voor wat betreft het kleurgebruik. Een en ander echter zonder tekort te doen aan de Friese heraldische traditie.

De vlag wordt bij plaatselijke evenementen veel gebruikt en is voor € 17.50 bij de vereniging voor dorpsbelangen te koop.