Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking 2012

vrijdag 4 mei 2012, 22:59
Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 mei 2012, 14:48

Thema 2012: "Vrijheid geef je door"

De jaarlijkse dodenherdenking werd ook dit jaar weer druk bezocht.

Ook waren er dit jaar weer Engelse bezoekers. Een oomzegger van Syd Ayton was uit Engeland overgekomen en heeft kransen bij de graven van de 4 gesneuvelde militairen neergelegd.

deelnemers
Gastspreker
Ds Ben Tramper redevoering Ds.Ben-Tramper
Gedicht
Wieger Jacobs Mear as 60 jier letter(pdf)
Kransleggers
Corina Soepboer en Yvonne Damstra
van OBS Driezum
Janneke Posthuma en Jitske Boltjes
van CNS Wâlterswâld
Sijanne Huisma en Geurtje de Boer
van Wynroas
Alle Wielstra, Minke Reitsma en Jorn de Boer
van Schakel Dokkum
Anne Jan v/d Meulen en Dianne Jongsma
muziek
Chr. muziekvereniging Excelsior taptoe Sikke de Vries

Klik hier voor foto's gemaakt tijdens de herdenking 2012 door Jan Hamersma

gedicht Wieger Jacobs

Stoet richting kerkhof

Taptoe door Sikke de Vries

kranslegging Corina Soepboer en Yvonne Damstra

Redevoering Ds.Ben Tramper Driezum

Deelnemers basisscholen Driezum-Wâlterswâld