Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

De nieuwe wijkagent van Driezum

vrijdag 18 mei 2012, 8:34
Laatst bijgewerkt: maandag 11 juni 2012, 22:30

Even voorstellen

Buurtagent-Sabina-van-Dijk.JPG Mijn naam is Sabina van Dijk. Sinds 1 januari 2012 ben ik als wijkagent, van Politie team Noordoost, bureau Dokkum, werkzaam in de gemeente Dantumadiel.

Ik ben werkzaam binnen de dorpen Damwâld, Feanwâlden, Driezum, Wâlterwâld, Rinsumageast, Sybrandahûs, Readtsjerk, Broeksterwâld en de Falom.

Als wijkagent heb ik de taak om met andere netwerkpartners, maar natuurlijk ook samen met mijn collega’s van de politie, te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Om dit te bereiken werk ik onder andere samen met de gemeente, de woningbouwvereniging, scholen en de verschillende dorpsbelangen, maar uiteraard ook met u als inwoners van de dorpen. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw dorp!

Namens de politie neem ik deel aan het Sociaal Team overleg van de gemeente Dantumadiel. Daarnaast heb ik samen met de gemeente en de jongerenwerker één keer per maand een jongerenoverleg.

Door op elke beschikbare manier in de gaten te houden wat er gebeurd en leeft in de dorpen, probeer ik er mede voor te zorgen dat problemen op de juiste manier worden aangepakt en waar nodig naar de juiste instanties worden doorverwezen.

Mocht u mij in uw dorp zien, spreek mij dan gerust aan en anders ben ik telefonisch te bereiken via 0900-8844 (geen spoed).
Bij levensbedreigende situaties of heterdaad belt u 112.

Als wijkagent ben ik ook te volgen via Twitter: @wijkagentsabina