Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

AED zone Driezum-Wâlterswâld

donderdag 18 april 2013, 10:36
Laatst bijgewerkt: donderdag 18 april 2013, 12:34

Op dit moment hebben wij 49 vrijwilligers in onze dorpen die jaarlijks een AED cursus doen, zij kunnen met een AED omgaan en weten hoe zij moeten handelen als iemand een hartstilstand krijgt.

aed-kaart-nov-2012-1.png

AED zone Driezum-Wâlterswâld

AEDfeb2012.JPGHet is de bedoeling dat deze mensen straks een sms van de alarmcentrale krijgen zodra er een melding van een hartstilstand is.

Een aantal krijgt opdracht om een AED naar het adres te brengen en een aantal krijgt opdracht om met reanimeren te beginnen. De aan rijtijd van een ambulance vanuit Dokkum is meer dan 5 minuten en de eerste 6 minuten zijn levensreddend als er direct met reanimeren begonnen kan worden door burgerhulpverleners tot de komst van de professionele hulpverleners.

Dit systeem werkt al in bepaalde regio`s in Nederland. Op de site van de Nederlandse hartstichting en HartslagNu kunt u veel informatie vinden over de 6 minuten zone.

Mensen met BHV en EHBO die hier ook aan mee willen doen kunnen zich opgeven bij
Dorpsbelang Driezum Welmoed de Boer 0511 425 426 meer info AED

HartslagNu

AEDlocatie-damstra.jpg HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor  heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld. Sinds 1 november 2012 zijn de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator samengevoegd tot één nieuw systeem met de naam HartslagNu. HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties.

Waar wordt HartslagNu ingezet?

AED-driewa-6min120.png Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland.
Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. Dit is in totaal in 17 van de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking! In totaal staan er op 1 november 2012 bijna 43.000 burgerhulpverleners in HartslagNu.

Richtlijnen

aed-viod-nov-2012.png In Nederland vormt de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) het belangrijkste instituut op het gebied van de publicatie van richtlijnen ten aanzien van de reanimatie. De richtlijnen gelden als meest gehanteerde protocollen voor leken. Zowel de leken-eerstehulpverlener (EHBO’er) als de professional hanteren het ABC-protocol.
De leek voert het BLS (Basic Life support) al dan niet met een AED (Automatische Externe Defibrillator) uit, terwijl de professionele eerstehulpverlener (anesthesiemedewerker, IC-verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, artsen) de ALS (Advanced Life Support) uitvoert. Er wordt gebruikgemaakt
van Europese reanimatieprotocollen, die op enkele punten aangepast zijn door de NRR.
Internationaal hanteert men consequent het ABC-protocol.

Pas als de problemen in de luchtweg, ademhaling en circulatie onder controle zijn, gaat men verder met de
Disability (bewustzijn)
Expose / Environment (omgevingsfactoren, met name warmte- en koudeletsels).

De actuele richtlijnen zijn als volgt:

Aanspreken / aanschudden slachtoffer
Een bewusteloos slachtoffer controleren op ademhaling (door middel van “chin-lift”: Inspecteer de mondholte en daarna gedurende 10 seconden kijken, luisteren en voelen of er een ademhaling aanwezig is.)

alarmeren (112), eerste hulp verlenen en slachtoffer in stabiele zijligging leggen

(laten) alarmeren (112), een AED (Automatische externe defibrillator) (laten) halen. Start met 30 borstcompressies (ca 18 seconden ofwel 100 per minuut) achtereen op de borstkas en beadem 2x Sluit de AED zo snel mogelijk aan en volg altijd de gesproken aanwijzingen die het apparaat voorstelt.

Ga door met de cyclus van 30 borstcompressies en 2 beademingen totdat professionele hulp (bijvoorbeeld ambulancemedewerkers) de medische zorg heeft overgenomen. De huidige richtlijn (2006) stelt het belang van het geven van borstcompressies boven dat van beademen; liever geen beademing en wel borstcompressies dan niets doen, het op gang houden van circulatie staat voorop. Bij drenkelingen en kleine kinderen is beademen wel van levensbelang.