Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking

donderdag 9 mei 2013, 12:00
Laatst bijgewerkt: maandag 13 mei 2013, 19:46

Klik hier voor foto's gemaakt tijdens de herdenking 2013 door Jan Hamersma

Thema 2013: "Vrijheid spreek je af"

Zoals gebruikelijk werd de dodenherdenking voor de negende keer bij het beeld "Hoeder fan 'e frede gehouden".

groepH2013-8346.jpgDeelnemers basisscholen Driezum-Wâlterswâld

Jan van den Dries (86) was speciaal van Tilburg naar Driezum gekomen om de dodenherdenking hier een keer bij te wonen. Hij was in de oorlog ondergedoken in Driezum en kende sommige slachtoffers uit onze dorpen.

Ook Pat Jackson uit Engeland was overgekomen, haar vader was de enigste overlevende van het vliegtuig dat is neergeschoten bij Driezum. en zij heeft in 2011 een presentatie gehouden over wat er die nacht gebeurt is presentatie Pat Jackson 2011(pdf).

Beginnend met het dodenappél werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Aansluitend werd er een gedicht voorgedragen door Elisabeth v/d Werff. H2013-stoet8403.jpg

Hierna volgde de stille tocht naar het kerkhof waar bij de Engelse graven kransen en bloemen werden neergelegd. Bij terugkomst bij het beeld 3 minuten voor achten en nadat de klok uitgeluid was, blies Sikke de Vries de Taptoe, gevolgd door de twee minuten stilte. H2013kerkhof8432.jpg

De kranslegging namens de inwoners van Driezum -Wâlterswâld werd dit jaar gedaan door Eelsiena Bloemsma en Pieter Bloemsma, nadat meerdere mensen bloemen bij het monument hadden neergelegd. De krans wordt elk jaar gesponsord door de ondernemers van Driezum - Wâlterswâld hiervoor onze hartelijke dank.

Het jaarthema van 2013 "Vrijheid spreek je af" werd door wethouder Siepie Hylkema helder verwoord in een korte redevoering.

Klik hier voor foto's gemaakt tijdens de herdenking 2013 door Jan Hamersma

deelnemers
Gastspreker
Wethouder S.Hylkema redevoering 2013
Gedicht
Elisabeth v/d Werff gedicht 2013
Kransleggers
Eelsiena Bloemsma en Pieter Bloemsma
van OBS Driezum
Janneke Posthuma en Jitske Boltjes en Eelke Uiterdijk
van CNS Wâlterswâld
Femke Smit en Sijanne Huisma
van Schakel Dokkum
Dianne Jongsma
van Wynroas
Noah Visser, Geppie Wiersma en Thomas Vrieswijk
muziek
Chr. muziekvereniging Excelsior taptoe Sikke de Vries

H2013-gedicht8394.jpggedicht Elisabeth v/d Werff

Taptoe door Sikke de VriesTaptoe door Sikke de Vries

kranslegging Eelsiena Bloemsma en Pieter Bloemsma

Redevoering wethouder S.Hylkema

Klik hier voor foto's gemaakt tijdens de herdenking 2013 door Jan Hamersma