Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Recreatiepark Driezum afgeblazen

woensdag 11 september 2013, 0:22
Laatst bijgewerkt: dinsdag 29 oktober 2013, 12:03

2 september 2013

schets_park480.png

Omdat de gemeente Dantumadiel 12 miljoen euro meebetaalt aan de Centrale As mocht als ruil daarvoor, een grootschalig recreatie/bungalowpark worden ontwikkeld achter Driezum tegen de Trekvaart aan. Het plan omvatte 150 nog te bouwen recreatiewoningen. De gemeente heeft vervolgens dit plan uitbesteed aan een grote projectontwikkelaar: De Accolade groep. Na veel voorbereiding, informatieavonden in het dorp en het gemeentehuis en na veel kosten voor de gemeente blijkt ineens dat de Accolade groep door de crisis het plan niet meer wil uitvoeren.

locatie-parkDR.png

In 2010 en 2011 heeft Dantumadeel ’82 hierover al een paar keer vragen gesteld.
Op de vraag of dit plan wel haalbaar was, en of die kans niet heel groot was dat dit iets te hoog gegrepen zou zijn antwoordde de wethouder dat zij alle vertrouwen had in de goede afloop en dat in 2013 het park klaar zou zijn om in 2014 haar deuren te openen.

In de herfst van 2012 geeft de Accolade groep aan zich te willen terug trekken uit het project. Het college gaat dan het gesprek met de Accolade groep aan. In April 2013 wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe situatie.

Afgelopen dinsdagavond vroeg de wethouder aan de raad om 47.000,- euro beschikbaar te stellen zodat er een externe adviseur een visie kon ontwikkelen over hoe we nu wilden omgaan met recreatie in onze regio. De raad heeft aangegeven dat ze kleinschalige recreatie willen ondersteunen en ontwikkelen. 

Dantumadeel ’82 is tegen de hoge kosten van een externe adviseur en heeft de wethouder uitgedaagd om zelf met een visiedocument te komen waarbij in hoofdlijnen staat beschreven hoe de recreatie in de gemeente verder kan ontwikkelen. Volgens Hylkema had haar ambtenaar het daar te druk voor en kon zij zelf niet zo’n plan schrijven. Dat de ambtenaar het daar te druk voor heeft kan ik niet beoordelen en neem ik daarom voor waar aan. Maar dat een bestuurder (lees Wethouder recreatie en toerisme) geen visie wil uitschrijven over de koers die gevaren moet worden, is een gemiste kans, aldus Romke Postma van Dantumadeel ‘82.

Wat de ingehuurde externe gaat opleveren is afwachten……zeker is wel dat 47.000,- euro naar een extern adviesbureau gaat en niet in de gemeente wordt geïnvesteerd.

Bron: www.rtvnof.nl/dantumadeel-82-recreatiepark-driezum-afgeblazen/