Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Centrale As in pdf bestand op kaart

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 december 2010, 16:33

klik op link en u krijgt het voorkeurstrace in pdf te zien.

  • folder_voorkeurstrace.pdf
  • Na het Trechteringsbesluit van Gedeputeerde Staten in september 2004 is er een Trajecnota/MER opgesteld, waarin de effecten van de verschillende tracévarianten onafhankelijk zijn onderzocht. Gedeputeerde Staten hebben nu op basis van deze Trajectnota/MER en diverse aanvullende onderzoeken het tracé aangewezen dat het meest aan de doelstellingen van het project voldoet: het Voorkeurstracé. De doelstellingen van De Centrale As zijn overigens: het verbeteren van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Noordoost Fryslân en een impuls geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio. Bovendien is het Voorkeurstracé hét tracé dat de minst schadelijke effecten oplevert, of waarvan de schadelijke effecten het beste kunnen worden beperkt. Het Voorkeurstracé wordt gedurende zes weken ter inspraak aan u voorgelegd. Er worden verscheidene informatieavonden georganiseerd waarbij de plannen uitgebreid worden toegelicht. Na de inspraakperiode zullen Provinciale Staten uiteindelijk het definitieve tracé van De Centrale As vaststellen. In het volgende overzicht wordt het Voorkeurstracé beschreven: