Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Nieuwe werkwijze Wmo

dinsdag 11 maart 2014, 10:53
Laatst bijgewerkt: dinsdag 11 maart 2014, 13:15

Bij de kanteling blijft het doel voorop staan dat iedereen kan meedoen in de samenleving, alleen ligt de nadruk meer op de eigen kracht van inwoners. De totale situatie wordt samen met u bekeken en niet alleen de specifieke vraag op dat moment. Zo wordt het probleem goed in kaart gebracht. Daarbij kijken we samen naar de eigen mogelijkheden, maar ook naar oplossingen die in uw omgeving gerealiseerd kunnen worden. Is dit geen optie, dan kunnen eventuele voorzieningen worden ingezet. Op deze manier kunnen we met minder geld toch goede zorg blijven regelen. Alle inwoners krijgen vaste contactpersonen voor vragen en initiatieven op gebied van wonen, zorg en welzijn.

De nieuwe werkwijze houdt ook in dat medewerkers van het Wmo-team en het Welzijnswerk een andere rol krijgen. Zo komen er Meitinkers, Specialisten en Mienskipswurkers.

De Meitinker(meedenker) helpt bij het verkennen van de mogelijkheden voor goede zorg op huishoudenniveau. De Meitinker kijkt in een zogenaamd “keukentafelgesprek” met de inwoner naar zijn/haar specifieke situatie en mogelijke oplossingen daarin. De Meitinker komt hiervoor bij de mensen thuis. Mocht uit het gesprek blijken dat een voorziening moet worden aangevraagd, dan wordt die aanvraag door een Specialist in behandeling genomen.

nieuwsbrief mrt 2014

Flyer_meitinker-2014.jpg

De Specialist kijkt of u daadwerkelijk voor een voorziening in aanmerking komt (indicatiestelling).

De Mienskipswurker stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een Burenhulpdienst. De Mienskipswurker houdt zich bezig met alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud.  Doel van de Mienskipswurker is om initiatieven, mogelijkheden, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden. Maar ook om bij mensen die zichzelf goed redden energie en kracht los te maken om wat te betekenen voor de gemeenschap. Zodat initiatieven / activiteiten in een dorp een oplossing voor individuele vragen kunnen zijn. Bijvoorbeeld samen eten als oplossing voor eenzaamheid. Daarmee richt de Mienskipswurker zich op het inzetten en versterken van de sociale structuur in een dorp.

Driezum valt onder cluster 5 Damwâld e.o. Postcode`s 9104-9113-9114

Team:
Meitinker:                    Hanny van der Meer en Pietie Dokter (Maja Vos)
Specialist:                    Petra van der Meulen   
Mienskipswurker:       Christel Smit, Francien Bekius en Hanny van der Meer

Voor vragen kan tussen 8.30 en 12.00 uur contact opgenomen worden met de Meitinkers of Mienskipswurkers via telefoonnummer 14 0511 Zij zijn ook per mail bereikbaar via wmoloket@dantumadiel.eu

A3 durf te vragen