Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) krijgt in 2016 een vervolg!

donderdag 25 februari 2016, 15:41

Op 1 maart 2016 is de eerste tender openstelling van het IMF, deze eerste openstelling loopt tot en met 1 april 2016.
Vanaf nu is er voor initiatiefnemers ook de mogelijkheid om digitaal subsidie aan te vragen. Daarnaast blijft analoog aanvragen ook mogelijk.

Voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier kunnen initiatiefnemers terecht op www.streekwurk.frl , daar is ook impressie van een aantal uitgevoerde projecten te vinden onder het kopje ‘projecten in beeld’.

In de bijlage hieronder de nieuwe subsidieregeling en een korte samenvatting van het IMF 2016.

Mei freonlike groetnis,
Gerwin van Oene 

 

Projektverwerver NO-Fryslân

Netwerk Noordoost

0511 47 9213
06 10 15 6579

g.vanoene@fryslan.frl

 

cid:image001.gif@01CEA7D2.D31FCB10

 

StreekHûs Noardeast Fryslân
Florynwei 3C

 

9251 MP Burgum

 

www.fryslan.frl/noordoost

 

1e tender tijdvak van 1 maart 2016 tot en met 1 april 2016

subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen
Noordoost Fryslân: € 92.500,-  (was in 2015 € 60.000)

subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven
Noordoost Fryslân: € 153.000,- (was in 2015 € 100.000)

 Nieuw in 2016

Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven
2. De hoogte van de subsidie bedraag maximaal € 3.000 voor nieuwe evenementen
3. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 35.000 voor grote maatschappelijke
4. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt nooit meer dan 40 % van de subsidiabele kosten.

Vergoeding vrijwilligersuren
Voor het bepalen van de subsidiabele kosten worden vrijwilligersuren gewaardeerd op € 9,78 per uur per vrijwilliger.

Score
Ten behoeve van de rangschikking worden maximaal 26 punten toegekend met de volgende maxima per criterium:

  1. 5 punten voor draagvlak;
  2. 5 punten voor continuïteit;
  3. 5 punten voor samenwerking;
  4. 5 punten voor empowerment;
  5. 5 punten voor ecology;
  6. 1 punt voor uniciteit.

Artikel 1.7 Weigeringsgronden
Wanneer de subsidieaanvraag minder dan 8 punten na rangschikking heeft ontvangen.

Platformvergadering 1e tender woensdag 11 mei 13:30 – 15:30 Streekhûs te Burgum