Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Hondenpoeptoilet geplaatst

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 december 2010, 17:41

Beste dorpsgenoten,

U zult inmiddels wel vernomen hebben dat Driesum is verrijkt met twee hondentoiletten, en nu is het de bedoeling dat hier ook gebruik van wordt gemaakt, hondenpoep is een van de grootste ergernissen uit de top drie van waar mensen zich op straat het meest aan ergeren.Nu de gemeente twee hondentoiletten heeft geplaatst mogen wij van de honden bezitters verwachten dat zij hun eigen hondenpoep ook daadwerkelijk zelf opruimen dit kan trouwens ook in een straatkolk.

Als het goed is heeft elke hondenbezitter in de buurt van de hondentoiletten reeds een schep gekregen, elke hondenbezitter die nog niet zo`n prachtige schep heeft kan er een aanvragen bij het dorpsbelang. In de gemeente Wymbritseradiel waar het project al een paar jaar loopt zijn ze zeer tevreden over hun GAP hondentoilet , zie maar daar hebben ze wel een controleur die er op toeziet dat de poep ook wordt opgeruimd. Zover hoeven wij in Driesum hopelijk niet te gaan, maar toch komen er nog steeds klachten binnen over niet opgeruimde poep, en loslopende honden.

Daarom verzoeken wij als dorpsbelang middels deze brief de hondenbezitters om de poep te deponeren in een van de hondentoiletten of in een straatkolk, zodat er geen poep meer op straat of plantsoen blijft liggen. Het welslagen van deze proef hangt in grote mate af van de mentaliteit en welwillendheid van de hondenbezitters maar:

,,de minsken hawwe no gjin ekskús mear. no kinne wy sizze: dêr stiet wat, wêrom meitsje jim dêr gjin gebrûk fan?’’

Over een jaar gaat de gemeente de zaak evolueren en bekijken of deze proef ook in andere dorpen de overlast kan verminderen, maar nogmaals het is een kwestie van goodwill van de hondenbezitters om hun eigen rommel op te ruimen.

Hopelijk kunnen wij over een jaar zeggen dat de overlast van hondenpoep in Driesum niet meer in de top tien van ergernissen voorkomt.