Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Ytzen Dijkstra uit Driesum (17) jongste op kieslijst D `82

maandag 23 januari 2006, 12:00

maandag 23 januari 2006 Damwoude

Hoewel veel politieke partijen klagen over het gebrek aan belangstelling van burgers om op een kieslijst te willen pronken, schijnt dat bij Dantumadeel `82 anders te zijn. Met gemak kon de partij een kieslijst met het maximale aantal van dertig personen inleveren. De zeventienjarige Ytzen Dijkstra uit Driesum heeft op de negende plaats een unieke plek. Ytzen wordt op 7 februari 18 jaar en is actief in de jeugdraad en de jongerenkrant in de gemeente Dantumadeel.

Op de lijst staan vijf jongeren die allemaal actief betrokken zijn bij het jeugdwerk. Dit kan zijn in de plaatselijke jeugdsoos of de jeugdraad. De andere jongeren zijn Klaske van der Land en Floortje Afman uit Veenwouden en Ids van der Veen en Tjalling Haakma uit Zwaagwesteinde. Naast de jongeren onderstrepen de nieuwkomers Grietje de Boer, Marianne Hofs en Thea Veenstra de vernieuwing op deze kieslijst. Wethouder Jouke Dantuma is opnieuw benoemd tot lijsttrekker.

  1. Jouke Dantuma, Driesum
  2. Sije Heidstra, Zwaagwesteinde
  3. Grietje de Boer, Zwaagwesteinde
  4. Marianne Hofs, Broeksterwoude
  5. Emke Peterson, Damwoude
  6. Thea Veenstra, Damwoude
  7. Uitzen de Vries, Rinsumageest
  8. Pieter van der Bij, Rinsumageest
  9. Ytzen Dijkstra, Driesum
Ytzen Dijkstra

Bron: Wâldnet