Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking Driesum-Wouterswoude 2006

vrijdag 5 mei 2006, 12:00
Laatst bijgewerkt: dinsdag 5 oktober 2010, 15:09

Enkele honderden mensen hebben donderdag de 4 mei herdenking van Driesum/Wouterswoude bijgewoond. De herdenking in Driesum, werd voor de tweede keer bij het beeld "Hoeder fan 'e frede" gehouden, bij het beeld staat de tekst: "Frede, net inkeld wûn út it ferliene mar ek as opdracht, foar no en yn de takomst". Volgens de 4 mei commissie verwoord dit dat het belangrijk is dat er kinderen bij de herdenking worden betrokken, want wil je in de toekomst blijven herdenken dan moet je de jeugd er wel bij betrekken, en hen ook onderwijzen waarom we op 4 mei herdenken.

De ceremonie begon dit jaar weer met een zogenaamd Dodenappél, wat inhoud dat de namen van de gevallenen uit eigen dorp, en de Engelse militairen die in Driesum begraven zijn, met eerbied en respect door de kinderen van de basisscholen worden opgenoemd.

Na het dodenappél werd er een gedicht voorgedragen door Jikke v/d Valk, waarin zij noemde dat de haat tussen de bevolkingsgroepen weer aan het opbloeien is, en dat we nooit blindelings achter iemand aan moeten rennen, maar dat we zelf denkende mensen zijn en 2 minuten herdenken per jaar veel te weinig is om stil te staan bij onze zwaar bevochten vrijheid.

Aansluitend ging men in een stille tocht naar het kerkhof waar men een bloemenhulde bij de Engelse graven bracht. Toen men teruggekeerd was bij het monument, speelde Oene v/d Meulen het taptoesignaal als inleiding voor de 2 minuten stilte. Na de 2 minuten stilte werden er 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen.

De krans, namens de bevolking van Driesum/Wouterswoude werd dit jaar door Henk Boltjes en Mariël Dijkstra - beiden twintigers - neergelegd, met de gedachten gang dat zij net zo oud zijn, als veel mannen die zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Na de kranslegging volgde een korte redevoering door Meent Wiersma, die de termen �?ermensch en �?termensch, noemde, met als waarschuwing dat wij ook in deze tijd de verscheidenheid moeten respecteren en dat de ideologie van de één niet boven die van een ander gesteld kan worden.

Hierna werden er 2 coupletten van it Heitelân gezongen, in het dankwoord en sluiting werd er nog één keer op gewezen dat leven temidden van verscheidenheid de grootste vrijheid biedt, en wij als ouders dit ook aan onze kinderen door moeten geven. De muzikale begeleiding werd ook deze keer weer verzorgd door Chr. muziek vereniging Excelsior. En de plechtigheid zal in zijn huidige vorm ook volgend jaar weer gehouden worden.

Foto's van de herdenking

Voor meer foto's zie: herdenking 4 mei 2006

Het leggen van een krans namens alle inwoners van Driesum en Wouterswoude
Het leggen van een krans namens alle inwoners van Driesum en Wouterswoude

Chr. Muziekvereniging Excelsior
Chr. Muziekvereniging Excelsior