Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Centrale As wordt vierbaans autoweg

zaterdag 18 november 2006, 18:01

De nieuwe Centrale As tussen Dokkum en Nijega wordt dubbelbaans(2x2) aangelegd. Dit heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Friesland besloten. Dit is het meest opvallende element uit het dinsdag door het college vastgestelde Realisatiebesluit Centrale As. Met de dubbelbaansuitvoering is een investering van 235 miljoen euro (excl. btw) gemoeid. Op 13 december zal Provinciale Staten de finale beslissing moeten nemen.

De enkelbaansuitvoering is geraamd op 206 miljoen (excl. btw) en het college kiest liever voor een dubbelbaansweg. De extra investering van 29 miljoen euro (12% meer) weegt naar hun mening op tegen de extra effecten die bereikt worden. Deze effecten zijn vooral te vinden in de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de ontlasting van het onderliggende wegennet. Naast het dubbelbaans maken van de weg is ook besloten dat de rondweg bij Garyp er komt.

Bron: Wâldnet