Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking Driesum-Wouterswoude 2007

vrijdag 27 april 2007, 20:57
Laatst bijgewerkt: zaterdag 5 mei 2007, 12:00

Ook dit jaar hebben weer enkele honderden mensen de 4 mei herdenking in Driesum-Wouterswoude bijgewoond bij het beeld "Hoeder fan 'e frede". Nadat Roel Raap iedereen welkom had geheten volgde het zogenaamde Dodenappél hierin worden de namen van de gevallenen uit Driesum-Wouterswoude en de Engelse militairen door kinderen van de drie basis scholen voorgelezen. Dit werd dit jaar gedaan door Tjam Wiersma, Sjoukje Boltjes, Jet Posthuma, Annie Visser, Liesa Kempenaar, Baukje de Vries, Gea van der Sluys, Marianne Renes, en Mark Kommerie. Hierna volgde er een gedicht van Freek de Kort welke werd voorgedragen door Sjoukje Boersma hierin werden wij er aan herinnerd waarom het beeld twee minuten per jaar in het middelpunt staat, en er bloemen en kransen bij worden neergelegd. Hierna volgde de stille tocht naar de graven van de vier Engelse militairen welke in 1942 bij Driesum met hun vliegtuig zijn verongelukt, bij deze graven werden ook bloemen neergelegd.

Bij terugkomst bij het beeld werd de Taptoe gespeeld door Oene van der Meulen van muziekvereniging Excelsior, aansluitend werd de twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus werden er bloemen bij het monument neergelegd. De krans namens de bevolking van Driesum-Wouterswoude werd dit jaar door Tineke Dijkstra en Henk Deelstra neergelegd.

Hierna volgde een korte redevoering door Ds. Doede Wiersma waarin hij vertelde dat hij als kleine jongen de oorlog had meegemaakt waarin zijn vader door de Duitsers werd opgehaald en hoe machteloos men dan is als andere mensen je van hun vrijheid beroven. Zijn vader is later wel levend teruggekeerd maar de slachtoffers die wij herdenken hadden niet zoveel geluk. Ook noemde hij dat wij als ouderen onze kinderen moeten hoeden, hen niet al het geweld laten zien wat er in deze wereld is, want hoe meer geweld je ziet hoe groter de kans dat het als normaal wordt bevonden. Na het zingen van twee coupletten van "it Heitelân" werd er in het dankwoord en de afsluiting nog het thema van dit jaar genoemd vrijheid, grondrechten en veiligheid. Aan de grondrechten en veiligheid wordt op dit moment door Nederlandse militairen op verschillende plekken in de wereld gewerkt, en er sneuvelen ook nu nog steeds jonge mensen die voor de vrijheid vechten.

Foto's die tijdens de herdenking zijn genomen

01Excelsior 02M5110002 03Groep 04M5110004 05M5110005 06M5110006 07tjam 08Jet 09Annie 10Liesa 11Baukje 12Gea 13Marianne 14Mark 15stoet 16stoet1 17groep2 18M5110021 19Oene van der Meulen 20M5110023 21M5110025 22Doede Wiersma 23Monument