Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking Driesum-Wouterswoude 2008

maandag 5 mei 2008, 21:08
Laatst bijgewerkt: maandag 5 mei 2008, 21:21

Op 4 mei vond bij het beeld "Hoeder fan 'e frede" de jaarlijkse herdenking ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers plaats. Nadat Feije iedereen welkom had geheten volgde het zogenaamde Dodenapél hierin worden de namen van de gevallenen uit Driesum-Wouterswoude en de Engelse militairen door kinderen van de drie basisscholen voorgelezen, dit werd dit jaar gedaan door: Sjoukje Boltjes, Lisanne te Braak, Jitske v/d Kooi, Hendrik de Wit, Jeliena Wijma, Jenny Kooistra, Mirte Dijksterhuis, en Sibrina v/d Meulen. Aansluitend werd er een gedicht voorgedragen door Ykje Sijtsema. Hierna volgde de stille tocht naar de graven van de vier Engelse militairen welke in 1942 bij Driesum met hun vliegtuig zijn verongelukt, bij deze graven werden ook bloemen neergelegd.

Bij terugkomst bij het beeld werd de Taptoe gespeeld door Oene van der Meulen van muziekvereniging Excelsior, aansluitend werd de twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus werden er bloemen bij het monument neergelegd, de krans namens de bevolking van Driesum-Wouterswoude werd dit jaar door Bauke Andre v/d Wal en Saakje Liesbeth v/d Valk neergelegd.

Hierna volgde een korte redevoering door Ds. A. Wisman waarin hij het thema van dit jaar solidariteit, verwoordde. Na het zingen van twee coupletten van "It Heitelân" werd iedereen bedankt voor hun komst en was de herdenking afgelopen.

Foto's van de herdenking

4mei 2008 (01) 4mei 2008 (02) 4mei 2008 (03) 4mei 2008 (04) 4mei 2008 (05) 4mei 2008 (06) 4mei 2008 (07) 4mei 2008 (08) 4mei 2008 (09) 4mei 2008 (10) 4mei 2008 (11) 4mei 2008 (12) 4mei 2008 (13) 4mei 2008 (14) 4mei 2008 (15) 4mei 2008 (16) 4mei 2008 (17) 4mei 2008 (18) 4mei 2008 (19) 4mei 2008 (20) 4mei 2008 (21) 4mei 2008 (22) 4mei 2008 (23) 4mei 2008 (24) 4mei 2008 (25) 4mei 2008 (26) 4mei 2008 (27) 4mei 2008 (28) 4mei 2008 (29) 4mei 2008 (30) 4mei 2008 (31) 4mei 2008 (32) 4mei 2008 (33) 4mei 2008 (34) 4mei 2008 (35) 4mei 2008 (36) 4mei 2008 (37) 4mei 2008 (38) 4mei 2008 (39) 4mei 2008 (40)