Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Driesum in rep en roer door aanvraag kapvergunning eeuwenoude eiken

donderdag 7 juli 2005, 12:00
Laatst bijgewerkt: woensdag 17 oktober 2007, 1:25

De inwoners van Driesum trokken en trekken massaal aan de bel bij het bestuur van het dorpsbelang Driesum over de aanvraag voor een kapvergunning van 54 eeuwenoude eiken en beuken en het verplanten van 6 linden op het park Rinsma-State.

Klik hier voor meer foto's

Hevig geëmotioneerd hingen sommige inwoners van Driesum aan de telefoon of stonden bij één van de bestuursleden op de stoep "Dit kan toch niet, zijn ze gek geworden?" Er werd gevraagd naar het waarom, maar het bestuur moet het antwoord schuldig blijven. Het bestuur meende in goed overleg te zijn met de regenten van de van Sytzama Stichting (beheerders van het park), maar dit blijkt slechts schijn te zijn. Tekeningen van het park na de reorganisatie en zelfs detailtekeningen van bruggetjes en prieeltjes werden aan het dorpsbelang ter beschikking gesteld. Voorlichtingsavonden werden georganiseerd en er werd altijd stellig beweerd, dat het dorpsbelang mee kon praten over het park. Tijdens al deze contacten is nooit gesproken over het kappen van zoveel eeuwenoude bomen. Dit moest ook het bestuur uit de krant halen. Dorpsbelang voelt zich, net als veel inwoners van Driesum, verraden en bedrogen en kan de bedoeling van deze stap ook niet doorgronden.

Daarom heeft het bestuur van het dorpsbelang formeel bezwaar aangetekend teken deze kapvergunning en vraagt hierbij ook de inwoners hetzelfde te doen, want samen staan we sterk.

Klik HIER om een conceptbrief in beeld te krijgen. Hier moeten uw eigen gegevens, de datum e.d. nog worden ingevuld. Ook kunt u de brief naar uw eigen situatie aanpassen. Hierna kunt u de brief gewoon afdrukken en versturen.

Het bestuur

Kort verslag van de bijeenkomst in het park Rinsma-State op dinsdag 19 juli j.l

Aanwezig: Mevr. Els vd Laan en een collega van Noorpeil, dhr. Hamstra en een collega van de provincie Friesland, Douwe Klijnstra van de Gem. Dantumadeel, drie vertegenwoordigers van DB Driesum, Jan Leegstra van de vogelwacht Driesum/Wouterswoude en verschillende verontruste Driesumer dorpsgenoten.

Mevr. Els vd Laan heeft uitgelegd, dat het gaat om een verjongingsproces voor het "bosk". De bomen hadden volgens haar hun beste tijd gehad en zijn op hun retour. We moeten volgens haar ook om de komende generaties denken, zodat ook die kunnen genieten van het park. Er zitten enkele open gaten in de rijen en er komen binnenkort nog meer bij. Een jonge eik onder een oude planten heeft geen zin, omdat er dan te weinig licht is. Ze heeft enkele bomen aangewezen, die op het punt staan te verdwijnen. Ook vertelde ze nog, dat er nog een onderzoek moet komen naar de vleermuizen, maar dat hier terdege rekening mee zal worden gehouden.

Douwe Klijnstra legde uit, dat er nu geld beschikbaar was in de vorm van subsidie en dat dit mede een reden was om het ook nu te doen. Ook heeft hij de aanwezigen bezworen, dat dhr. Scheringa hier niets mee te maken had. Enkele aanwezigen geloofden dit niet, omdat de eerste boom, die gekapt moet worden direkt na het hek van dhr. Scheringa staat. Verder staan er in het voorste gedeelte in verhouding meer zieke bomen, dan in het achterste. DB Driesum gelooft dit wel, omdat wij het nut voor dhr. Scheringa hier niet van inzien.

Op de vraag, waarom er in de open gaten geen beuken worden geplant (Dezen groeien n.l. wel onder eiken) antwoordde mevr. vd Laan, dat een beuk alles in de buurt verdringt. De aanwezigen hadden hierover hun twijfels, omdat er in de rijen ook enkele zeer oude beuken staan.

De afgevaardigden van de provincie toonden zich verbaasd, dat zoiets moois gekapt moest worden. Dhr. Hamstra heeft zelf een landgoed en zou graag willen, dat daar zulke mooie bomen zouden staan. Verder heeft hij Douwe Klijnstra gewezen op een subsidiepot voor het jaarlijkse onderhoud. Volgens hem zou deze subsidie voldoende zijn om het onderhoud te bekostigen. De andere afgevaardigde (naam vergeten) gaat bij de provincie over alles wat de boswet betreft. Er werd gediscussieerd over het wel of niet moeten aanvragen van een kapvergunning. Volgens deze meneer hing dit af van de inhoud van de gemeentelijke kapverordening.

De mening van de aanwezigen over het kappen van deze bomen is door deze bijeenkomst beslist niet veranderd. Iedereen was het er over eens, dat dit niet kan en mag gebeuren. Enkelen zijn halverwege de bijeenkomst al naar huis gegaan.