Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

AED in Driezum

maandag 15 juni 2009, 21:49
Laatst bijgewerkt: dinsdag 5 oktober 2010, 14:32

AEDZoals u misschien al weet hangt de eerste AED al bij de fa Damstra aan de Kolkensloane 4 de tweede komt bij de voetbalkantine te hangen aan de Foarwei. Bij Piet Reitsma onze AED trainer (Freulestrjitte 2) ligt ook een AED.
Hiermee is op zich de dekking van Driezum tot "6 minuten zone" gerealiseerd (exclusief buiten gebieden). Richtlijn is 500 mtr. hemelsbreed uit elkaar.

AED locatie Damstra

eerdere berichten:

Wij zijn nu bezig om vrijwilligers te werven die aan deze werkgroep mee willen werken, wij zoeken personen die doortastend durven te handelen als iemand een hartstilstand heeft gekregen verder moet je redelijk fit zijn om iemand te kunnen reanimeren.

Iedereen kan leren omgaan met een AED, zoals het nu staat zijn er 3 cursussen per jaar zodat elke deelnemer eens per jaar kan oefenen op een reanimatie pop, deze trainingen worden gegeven door Piet Reitsma de eerst volgende training is op 22 september om 19.30 en duurt ± 3½ uur in de bovenzaal bij café Us Thús.

Wij willen graag het volgende realiseren

De bedoeling is dat zij zich opgeven en gaan deelnemen aan de "6 minuten zone Driezum" voor meer informatie over wat een 6 minuten zone is kijk op de site van de Nederlandse Hartstichting.

Wij zitten nog in de beginfase en proberen U op deze site op de hoogte te houden hoe ver wij gevorderd zijn, ook komen er publicatie's in de Dorpskrant.

De werkgroep wordt geleid door het bestuur van Dorpsbelangen u kunt zich opgeven bij:

Vrijwilligers die zich tot nu toe hebben aangemeld en de datum wanneer zij weer moeten oefenen

bijgewerkt 14 juli

naamadresdatumoefenen
Marten BoltjesNijewei 1122-sep-09Us Thús
Julia van ZwietenFoarwei 2322-sep-09Us Thús
Boudina DamstraKolkensloane 222-sep-09Us Thús
Hiske v/d WalSytzamawei 1822-sep-09Us Thús
Hanneke WiersmaTsjerkestrjitte 3322-sep-09Us Thús
Piet ZwaagstraSytzamawei 2022-sep-09Us Thús
Symen DamstraEastwâld 24ª22-sep-09Us Thús
Anneke VledderTsjerkestrjitte 2322-sep-09Us Thús
Sjoukje HoekstraVan Sytzamawei 322-sep-09Us Thús
Ytie DamstraEastwâld 24ª22-sep-09Us Thús
Marjan RaapTsjerkestrjitte 22-sep-09Us Thús
Eelke de JongTsjerkestrjitte 2ª22-sep-09Us Thús
3× pers.fa DamstraKolkensloane 426-jan.10Damstra kantine
Piet & Aukje ReitsmaFreulestrjitte 226-jan.10Damstra kantine
Sjoerd WiersmaSytzamawei 626-jan.10Damstra kantine
Thea van den BergTsjerkestrjitte 1926-jan.10Damstra kantine
Welmoed de BoerSingel 1726-jan.10Damstra kantine
Feye HeidstraHG v/d Veenstrjitte 126-jan.10Damstra kantine
Otte v/d WeideSytzamawei 3926-jan.10Damstra kantine
Hielke HoekstraSytzamawei 326-jan.10Damstra kantine
Tsjikke PosthumaFoarwei 126-jan.10Damstra kantine
Lenie Ruigrok van der WerveFoarwei 626-jan.10Damstra kantine