Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

AED-zone Driezum-Wâlterswâld november 2009

woensdag 18 november 2009, 10:44
Laatst bijgewerkt: donderdag 28 april 2011, 21:56

Het laatste nieuws over het AED-project in Driezum en Wâlterswâld. Deze informatie zal binnenkort ook in de dorpskrant verschijnen.

Beste dorpsgenoten

Onlangs zijn in onze dorpen vier AED’s geplaatst, te weten bij:

Het is zeer belangrijk om naast de plaatsing van AED’s een 6 minuten zone in te stellen. In Nederland komen steeds meer plekken waar, bij een hartstilstand, alle elementen van de 6 minuten toegepast worden, de zogenaamde 6 minuten zones. Een 6 minutenzone kan een woonwijk, het station, de bibliotheek, de sportvereniging, de kerk, de werkomgeving, een hardloopwedstrijd of het winkelcentrum zijn. In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand geregeld: Binnen 6 minuten! De dorpsbelang besturen van Wâlterswâld en Driezum willen van onze dorpen ook een 6 minuten zone maken. Binnen 6 minuten kan er een AED gehaald worden indien het nodig is ergens in onze dorpen. Daarnaast moeten er voldoende vrijwilligers zijn die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen.

Waarom de 6 minuten campagne?

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Snelle en doeltreffende hulp is van levensbelang,want de eerste 6 minuten zijn cruciaal. Zorg dat je niet hulpeloos hoeft toe te kijken als je vader, moeder, partner, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw getroffen wordt door een hartstilstand. Weet wat je moet doen.

Hoe te handelen

In een 6 minutenzone belt u ingeval van een hartstilstand direct 112 De meldkamercentralist stuurt vervolgens twee ambulances uit. Daarnaast belt u direkt een aantal personen van de AED-vrijwilligerlijst die bij u in de buurt wonen zodat de kans groter is dat een van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en u er dus niet alleen voor staat. De AED-vrijwilligers regelen het reanimeren en het halen van de AED. De actuele lijst van de AED- vrijwilligers staat in de dorpskrant.

Toekomstig oproepsysteem

In sommige regio’s in ons land krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS bericht. Een aantal krijgt de opdracht naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Een aantal anderen krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. De SMS wordt gestuurd naar meerdere burgerhulpverleners. Dit is natuurlijk een perfect oproepsysteem in een 6 minuten zone. De provincie Fryslân streeft er naar om ook dit oproepsysteem in onze provincie toe te passen alleen het is nu nog niet zo ver!

Oproep vrijwilligers reanimatie en AED

Verschillende inwoners van onze dorpen hebben zich al aangemeld als vrijwilliger en hebben reeds een reanimatie- en AED cursus gevolgd. Deze personen zijn oproepbaar en staan op de AED-vrijwilligerslijst. Zij weten hoe te handelen bij een hartstilstand. Elk jaar wordt men geacht aan de herhalingscursus deel te nemen, zo niet dan wordt men van de lijst gehaald. De AED –vrijwilligerslijst en de cursussen worden geactualiseerd/bijgehouden door de dorpsbelang besturen.

Wilt u ook weten hoe u moet reanimeren of hoe u met een AED moet omgaan? Geef u dan op bij de onderstaande adressen:

Dorpsbelang Wâlterswâld

R.E. de Jager
0511 42 2546
G. Wijnstra- Eisma
0511 42 3366

Dorpsbelang Driezum

Feije Heidstra
06 55 715441
Welmoed de Boer
0511 42 5426
Thea v.d.Berg
0511 42 3427

Voor een lijst met iedereen die zich heeft aangemeld als AED-vrijwilliger en alle belangrijke informatie over de AED zie: AED-Driezum.