Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

4 mei herdenking 2010

woensdag 5 mei 2010, 14:47
Laatst bijgewerkt: donderdag 5 mei 2011, 10:26

Dinsdagavond 4 mei vond voor de 6e keer de jaarlijkse herdenking bij het beeld "Hoeder fan 'e frede" plaats. De opkomst was ondanks het koude weer bijzonder goed.

Het beeld is opgericht ter nagedachtenis van de gevallen dorpsgenoten in de vorige eeuw, en speelt een belangrijke rol bij de ceremonie die er jaarlijks op 4 mei gehouden wordt.

In een zogenaamd dodenappél worden de namen van de gevallenen door de basisschool kinderen genoemd dit werd dit jaar gedaan door Larry Bouma, Freerk Hoekstra, en Patrick Vledder van de Wynroas Wâlterswâld. Hilbrand Banga en Johannes Kerkstra van de CNS Wâlterswâld. Ariélle Bremer en Anne Jan v/d Meulen van de Schakel uit Dokkum. José Rixt Dam en Tom v/d Berg van de OBS Driezum.

Hierna volgde een gedicht dat werd voorgedragen door mevr. Jeltje Bouma.

(116).jpg (119).jpg

Aansluitend volgde de stille tocht naar het kerkhof van de Hervormde kerk waar de graven van de 4 Engelse piloten zijn, die met hun vliegtuig in 1942 zijn neergestort bij Driezum. Bij de graven werden bloemen neergelegd.

(123).jpg (125).jpg

Na terugkeer bij het monument werd de "taptoe" geblazen door Sikke de Vries van muziekvereniging Excelsior. Het "Taptoe-signaal" is de muziek die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking en wordt gespeeld door de trompet of hoorn. 3a-10-jh- (136).jpg

Na het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus was er gelegenheid om bloemen bij het monument neer te leggen eerst door de familie van de gevallenen en aansluitend werd de krans namens alle inwoners van Driezum-Wâlterswâld gelegd

Kranslegging door Judith v/d Veen en Esther Haak uit Wâlterswâld.

(141).jpg (139).jpg

Hierna volgde een korte redevoering door ds. A.J. Haak uit Wâlterswâld waarin hij nog eens benadrukte, hoe belangrijk herdenken is en dat wij kunnen leren uit wat er in het verleden is gebeurt met de joden, en dat er nu ook weer signalen zijn in de maatschappij van onverdraagzaamheid tussen de verschillende geloven. 3a-10-jh-(143).jpg

Na het zingen van twee coupletten van "It Heitelân" volgde de afsluiting van deze herdenking waarin werd gewezen op wat er op de plaat staat bij het monument Frede, net inkeld wûn út it ferliene mar ek as opdracht, foar no, en yn de takomst, en de takomst is de jeugd die het van ons ouderen straks moeten overnemen en zij moeten weten wat er in het verleden is gebeurt en waarom wij hier met zijn allen een herdenking houden bij het beeld.

op de site www.radionof.nl/ vind je foto`s die zijn gemaakt tijdens de herdenking.

foto`s gemaakt tijdens de herdenking door Jan Hamersma verder...

groepgroot(103g).jpg