Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Gladheidbestrijding in onze gemeente

zaterdag 4 december 2010, 19:08
Laatst bijgewerkt: woensdag 22 december 2010, 11:54

Sfeerimage480x100.jpg

Door de aanhoudende winter en beperkte levering van het strooizout zijn de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel genoodzaakt om hun strooibeleid aan te passen. Dit houdt in dat de gemeenten alleen nog de hoofdroutes uit de eerste fase strooien, terwijl de complete tweede fase vervalt. Wel worden gevaarlijke plekken tijdens de werkweek gestrooid met een mengsel bestaande uit zand en zout. Het beperkte strooibeleid blijft in ieder geval tot en met 28 december a.s. van kracht.

Fase 2

Dantumadiel70x70.png De tweede fase wordt tijdens reguliere werktijden uitgevoerd bij blijvende vorst en vastgereden sneeuw op de voor het verkeer van belang zijnde wegen binnen en buiten de bebouwde kommen. Hierin zijn opgenomen: scholen, bejaardencentra, betaalde parkeerterreinen, begraafplaatsen, industrieterreinen en concentratie van bejaardenwoningen. Het karakter ligt op een ontsluitende wijze. Uitzondering hierop is, dat er gekozen kan worden door de dienstdoende strooileider ook in het weekeinde deze route uit te voeren. Dit wanneer de veiligheid van de burger op die locaties in het gedrang komt.

Klik hier voor meer uitleg over de gladheidsbestrijding op de site van de gemeente www.dantumadiel.eu