H.G. van der Veenstraat 2 Maart 2005 Driesummer bosk

Driesum.info

4 Mei herdenking De Swemmer bij "Rinsma Polle"

 

Deel Stroobossertrekweg op de schop woensdag 12 oktober 2005 Dokkum  

Het eerste deel van Stroobossertrekweg (N910) tussen Dokkum en Kettingwier wordt dit jaar nog aangepakt. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op het eerste deel komt een nieuwe betonverharding en de maximumsnelheid blijft 80 km/u. De weg wordt daarnaast verbreed van 5.50 naar 6 meter. De werkzaamheden starten deze maand nog.

Na de aanpassing van het genoemde traject wordt in 2006 het resterende deel van de Stroobossertrekweg tot aan Kollumerverlaat aangepakt. Een deel van de fietsverbinding aan de noordzijde van dit traject wordt hierna gerealiseerd. Voordat de aanleg hiervan begint, vindt er nog overleg plaats met omwonenden en de gemeente Dantumadeel.

Shared Space...
De aanpak van de N910 - een historisch belangrijke verbinding in de regio - heeft als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar door het toepassen van succesvolle elementen uit het zogenaamde Shared Space (Interreg IIIB project) gedachtegoed, kan de Trekweg beter ingepast worden in zijn natuurlijke omgeving. Hiermee wordt de functie van de weg versterkt. "Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met omwonenden en de betrokken gemeenten en deskundigen", aldus de provincie.

waldnet


© 2005 - 2021 kh